Tüm Solucan Gübresi Üreticilerimize Gururla Duyuruyoruz!

Tüm Solucan Gübresi Üreticilerimize Gururla Duyuruyoruz!Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız üzere, merkezi Ankara’da olan ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren Kooperatifimiz, aldığı çalışma onay belgesi ile, ilk ve tek yasal üretim yapan kooperatif ünvanını almıştı.Küçük üreticileri bir araya getirerek büyük bir güç ortaya çıkartan Kooperatifimiz, Akademik anlamda da bir ilki gerçekleştirmiştir.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi– Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü akademisyenlerinden Prof. Ayten NAMLI ile– Tarım Ekonomisi Bölümü akademisyenlerinden Prof. Füsun ERDEN Prof. İlkay DELLALöncülüklerinde gerçekleştirilen ve Tarım Ekonomisi ile Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümleri öğrencilerinin Bitirme Tezlerine konu olan “Farklı Ölçekteki Vermikültür İşletmelerinin Solucan Gübre Kalite Analizi ile Sosyo-ekonomik Değerlendirmesi” projesine Kooperatif ortakları olarak katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.Araştırma kapsamında kullanılan anket sorularından, tesis ziyaretlerine ve gübre numunesi teminine kadar pek çok konuda Projeye katkı sağlayan Kooperatifimiz, değerli Profesörlerimiz tarafından 26 Nisan 2019 tarihinde Ziraat Fakültesine davet edilmiş ve proje sonuçları bizlerle paylaşılmıştır.Proje sonucunda: – üretilen gübre kalitesi, – üretimde görülen doğrular ve yanlışlar, – solucan gübresi üretiminin ekonomik açıdan değerlendirilmesikonularında çok önemli tespitler yapılmış olup, bunlarla ile ilgili ayrıca bir duyuru yapılacaktır.Çalışma dışında, bundan sonra sektörümüzdeki sorunlara çözüm üretme anlamında da yapılacakları konuştuğumuz toplantı neticesinde, en yakın zamanda akademik anlamda desteklenecek ve tüm Türkiye genelindeki üreticileri bir araya getirecek bir organizasyon yapılması yönünde fikir birliğine varılmıştır.Misafirperverlikleri ve sektörümüze katkılarından dolayı çok değerli Hocalarımız ile projeye katkı sağlayan diğer akademisyen ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.Saygılarımızla,Hakan ÖNEL Başkan Kırmızı Solucan Gübresi Kooperatifi ANKARAKaynak: http://ekonomi.agri.ankara.edu.tr/multimedia-archive/ureticilerle-bulusma/